• banner fysio
  • banner ontspanning
  • banner massage
  • banner mindfulness
  • banner psychosomatiek
Afdrukken

Visie op klachten

Fysiotherapie is het vakgebied van het menselijk bewegen. De fysiotherapeut legt de bewegelijks(on)mogelijkheid van de patiënt vast, via een gesprek en een onderzoek.
In de analyse zoekt de fysiotherapeut naar de oorzakelijke en beïnvloedbare factoren waardoor er samen met de patiënt doelen en het behandelplan opstelt. Het doel is vaak het optimaliseren van het bewegen ervan uitgaande wat er binnen de mogelijkheden van de patiënt kan.

Fysiotherapie, doelstellingen

Bij het opstellen van doelen staan de belangen van de patiënt centraal. De vraag van de patiënt naar hulp wordt samen met de fysiotherapeut omgevormd tot een werkbare hulpvraag. De fysiotherapeut streeft ernaar om de fysiotherapeutische hulpverlening af te stemmen op de hulpvraag. Specifieke doelstellingen van de fysiotherapeut kunnen zijn:

  • Mogelijkheden tot het verbeteren of het in stand houden van het niveau van de patiënt.
  • Het voorkomen van herhalen van gezondheidsproblemen.
  • Het opheffen van gezondheidsproblemen, of het verminderen hiervan.
  • Begeleiding en ondersteuning bieden aan de patiënt.

Het beïnvloeden van gedrag en leefstijl voor zover deze een relatie heeft met het gezondheidsprobleem.