• banner fysio
  • banner ontspanning
  • banner massage
  • banner mindfulness
  • banner psychosomatiek
Afdrukken

Hoe werk ik?

Bij aanmelding voor behandelingen via een verwijzing of directe toegankelijkheid laat ik iedereen een vragenformulier invullen. Dit om de eerste behandeling soepel te laten verlopen. Vanuit deze vragenlijst start het eerste gesprek met de klacht die iemand heeft. Verder ben ik erg geïnteresseerd waarom mensen die klachten hebben. Als iemand zijn enkel verstuikt met sporten is de oorzaak van de klacht snel duidelijk, maar als iemand een lange periode pijn of een gespannen gevoel heeft is het niet altijd duidelijk waarom deze persoon dat heeft. Daarom werk ik met een biopsychosociaal perspectief en zal ik in het eerste contact ook graag willen weten wat u emotioneel voelt, wat u gedachten zijn van de klacht, of u ander gedrag vertoont en hoe u omgeving hierop reageert. Dit zogenaamde SCEGS model wordt veel toegepast binnen de psychosomatiek en hieruit blijkt dat een mens niet alleen bestaat uit een lichaam, maar uit veel meer factoren. Wat heel belangrijk is bij mensen met chronische pijn of spanningsklachten is om te kijken hoe de klachten zijn verlopen in de tijd. Dit wordt gedaan middels een biografische anamnese. Door de tijd als factor mee te nemen in de behandeling kan een beter product op maat worden aangeboden.

Hoe verder?

Vanuit het eerste gesprek krijgt u één (of een aantal) vragenlijsten mee die u thuis kunt invullen. Deze vragenlijsten hebben een tweeledig doel. 1. De veronderstelde hypotheses vanuit het eerste gesprek kunnen worden beaamd en 2. Om eventuele behandeldoelen te meten zijn gegevens nodig. Met de uitkomst van de vragenlijsten kunnen er betere behandeldoelen worden opgesteld. In het tweede contact wordt begonnen met het behandelplan, of als er meer informatie nodig is zal deze worden uitgevraagd. Het behandelplan word opgeteld aan de hand van doelen die meetbaar zijn.